عشق من

» تنهایی :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
» چرا آدم ها عوض میشوند :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٦
» ای تنبل :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٦
» .... :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٦
» عبرت :: جمعه ٦ اسفند ۱۳٩٥
» زندگی دوباره :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳٩٥
» خستم :: یکشنبه ٤ بهمن ۱۳٩٤
» نمیدونم چی یگم،فقط امیدوارم امیدم به خداس...خدایا تنهام نذار :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٤
» چقد روزام شبیه همن. اگه میدونستم اینده اینطوریه هیچوقت نمیخواستم زود بگذره هرگز. :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اگه گناهی نداشتم یا حداقل. کم. بود حتما ارروی مرگ میکردم بس ک حال روحیم خرابه :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» دوری......... :: پنجشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۳
» پست اخر....البته برای اون :: چهارشنبه ۳ دی ۱۳٩۳
» اینده :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» بامن اینکارو نکن........... :: چهارشنبه ٢ مهر ۱۳٩۳
» شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» خداروشکررررررررررررررررررررررررررررررر :: شنبه ٤ امرداد ۱۳٩۳
» چ زود میگذره :: چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩۳
» واقعا دیگه نمیکشم :: جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» انتظار :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢ :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳٩٢
» نم :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» 1نمیدونم چ مرگمه :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» خدا :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» امروز باید ثبت بشه :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» دلتنگی :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» فقط یه جمله :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» قلبم :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» دلم خیلی گرفته خدااااااااااااااااااااااااا :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» ساراا :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» ک................... :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» چقدر؟ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» نامه :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خدا :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» کجاییییییییییییییییییییییییی چرا میای هیچی نمیگی بعد میری -1- :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٠
» یا امام رضا.... :: شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠
» من...... :: جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠
» نه نه!!! :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» بی تابی :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» یا حسین مظلوم :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» دلم شکست :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» کاش.. :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» یک سال هم گذشت :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» و باز دوباره................. :: دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
» ............... :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» خیلی سخته... :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» .................. :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» دوستت دارم :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» چرا به تو دلبستم؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» اشکی زلال توی چشمام منتظر رخصت راهی شدنه.......... :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» نمیدونم چرا دلم هوای این شعرو کرد :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩
» اگر کسی‌ در دل تو ست بگو کنار میروم ... ( ؟؟؟!!!) :: شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩
» چرا؟؟؟؟؟ :: پنجشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٩
» به شکوه آنچه بازیچه نیست بیندیش :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» یکی بود یکی نبود :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» خیلی خستم... :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» چشمای تو.... :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸
» دلم برایش تنگ شده :: جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸
» می خواهم تنها باشم :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» ....! :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» ....! :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» .......فراموشم نکن........ :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
» دلم برات تنگ شده :: یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸
» تولدم مبارک :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» فرصت :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» سکوتت را هم دوست دارم :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» سکوتت مرا ذره ذره آب میکند :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» نرو................ :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» اولین نگاه :: شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸
» عشق منی.............................. :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» سفر عشق :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» بدوت شرح!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸
» دوستت دارم... :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» تقدیم به عشقم.... :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» عشق :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٧ شهریور ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
» گل سرخ :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» نامه ای به خدا :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» ماه خدا :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» رمضان مبارک :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸

Design By : Night Melody