چرا....

نمیدونم چرا اونطوری که فکر میکنم نمیشه

دو سال اینطوری شده

زندگیم روال عادی نداره

من الان اینطوری فکر میکنم چرا.....

خیلی دوست دارم دلیل این اتفاقات رو بدونم هرچی فکر میکنم نمیفهمم

گاهی ما آدمها چقد خسته و ناامید میشیم

الان حس میکنم خیلی خستممم از همه چی??

زندگیمو دوست دارم ولی دلم آرامش میخواد که از ته دلم بگم خدایا شکرت بخاطر همه چی

منتظر این روزم مثل یک فیلم که آخرش خوبه

خدایا میدونم وضعیت از اینی که هست میتونه بدتر باشه یا خیلیا حسرت اینو دارن که جای من باشن

ولی من ناراحتم............

خدایا واسه همه چیزی که بهم دادی و چیزایی که الان دلم میخواد داشته باشم ولی صلاحم نیست یا بعدا میخوای بهترشو بهم بدی شکر میکنم  همچنین برای تمام خطراتی که نزدیک خونمون بود و میخواست چه به روح و چه به جسم خانوادم آسیب برسونه ولی نذاشتی و مواظبم بودی شکر میکنم

/ 0 نظر / 30 بازدید