نمیدونم چرا دلم هوای این شعرو کرد

! بخوان که برای تو می نویسم٬ که بی تو مهتاب شبی... 

 • بی تو٬ مهتاب شبی٬ باز از آن کوچه گذشتم
 • همه تن چشم شدم٬ خیره به دنبال تو گشتم
 • شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
 • شدم آن عاشق دیوانه که بودم

                        ***

 • در نهان خانه ی جانم٬ گل یاد تو درخشید
 • باغ صد خاطره خندید
 • عطر صد خاطره پیچید


                        ***

 • یادم آمد که شبی باهم از آن کوچه گذشتیم
 • پر گشودیم و در آن خلوت دل خواسته گشتیم
 • ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 


                        ***

 • تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
  من همه٬ محو تماشای نگاهت


                        ***

 • آسمان صاف و شب آرام
 • بخت خندان و زمان رام
 • خوشه ی ماه فرو ریخته در آب
 • شاخه ها دست برآورده به مهتاب
 • شب و صحرا و گل و سنگ
 • همه دل داده به آواز شباهنگ


                        ***

 • یادم آید تو به من گفتی:
 • از این عشق حذر کن!
 • لحظه ای چند بر این آب نظر کن
 • آب آیینه ی عشق گذران است
 • توکه امروز نگاهت به نگاهی نگران است٬
 • باش فردا که دلت با دگران است!
 • تا فراموش کنی٬ چندی از این شهر سفر کن!


                        ***

 • باتو گفتم: « حذر ار عشق٬ ندانم»
 • « سفر ار پیش تو٬ هرگز نتوانم! نتوانم»


                       ***

 • روز اول٬ که دل من به تمنای تو پرزد
 • چون کبوتر٬ لب بام تو نشستم
 • تو به من سنگ زدی٬ من نه رمیدم نه گسستم...


                       ***

 • باز گفتم که : « تو صیادی و من آهوی دشتم
 • تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم
 • حذر از عشق ندانم! نتوانم


                       ***

 • اشکی از شاخه رو ریخت
 • مرغ شب٬ ناله ی تلخی زد و بگریخت...


                       ***

 • اشک در چشم تو لرزید٬
 • ماه بر عشق تو خندید!
 • یادم آید که: دگر از تو جوابی نشنیدم
 • پای در دامن اندوه کشیدم.
 • نگسستم٬ نرمیدم.


                       ***

 • رفت در ظلمت غم٬ آن شب و شب های دگر هم٬
 • نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم٬
 • نه کنی دیگر از آن کوچه  گذر هم...


                       ***

 • بی تو٬ اما٬ به چه حالی من از آن کوچه گذشتم...!

  

/ 31 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم

شادی جون

سلام بدو بیا اپممممممممممممممممممممممممم