لعنت به عاشقی لعنت.....

گناه من چیه

نمیخوام توی این دنیا باشم

کجای کارم اشتباهه 

غبطه میخورم

حالم خیلی بده خیلی 

نمیبخشممممممممم نه خودمو نه تورو

تاحالا همچین حسی نداشتم 

خدااااااا کجایی من میخوام ببینمت

مثل بید دارم میلرزم خوشبحاااااااااااال تو

از  بازیچه شدن متنفرممممممم شدم عروسک دست ی نفر ک اصلا نمیشناسمش  

تموم میکنم همه چیووووو خستم اهای فلانی اگه واقعا حسم درست باشه لعنتت میکنم 

نکنه درست باشه وای خدااا کمکم کن

چرا یهو عوض شدم نمیخوااااااااام نمیخوام نمیخوامممممم

داغونم  خیلی داغون

 

/ 0 نظر / 7 بازدید