غبطه

اینروزا ی حس عجیب دارم

خودمم نمیدونم چمه

سوال

دعاکنین واسم

تازه فهمیدم من تو اینده زندگی میکنم همش منتظرم خنثی

خوشبحال....................................................................

____________________________________________________________

نجمه جونم خیلی دوست دارمقلب

/ 1 نظر / 5 بازدید
نجمه

وایییییییییییییییییییییییی بهترینم عزیزم خیلی دوست دارم عشقم [گل][لبخند]