/ 1 نظر / 24 بازدید
آرمان

چيكار كردي با خودت اينا چيه مينويسي ؟! يكدفعه خودت را بكش راحت شي من فكر كردم از داخل زندان داري چيز مينويسي تك تك كلماتت فاز منفي و نا اميديه داخلشه آروم ميشي با اين سبك نوشتن؟! قوي باش ضعيف نمايي فايده نداره