یکی بود یکی نبود

یکی بود ، یکی نبود

اون که بود تو بودی و اون که تو قلب تو نبود من بودم!!

یکی داشت ، یکی نداشت

اون که داشت تو بودی و اون که جز تو کسی رو نداشت من!!

یکی خواست ، یکی نخواست

اون که خواست تو بودی و اون که نخواست ازت جدا بشه من بودم!!

یکی گفت ، یکی نگفت

اون که گفت تو بودی و اون که دوستت دارم رو به هیچ کس نگفت من بودم!!

یکی رفت ، یکی نرفت

اون که رفت و تنهام گذاشت تو بودی!!

یکی خواست ، یکی نخواست

اون که نخواست تو بودی و اون که خواست واسه همیشه پیشت بمونه من بودم!!

 

/ 4 نظر / 22 بازدید
آواژه

متن زیبایی س. دستمریزاد اما افراطی س دیگه نه؟

رامین

یکی بود یکی نبود یه مینا خانوم بود که خیلی زیبا مینوشت مرسی[گل]

بهداد کردی

گفتی هوا خوش است و غزل خیز در بهار باریده است خنده یکریز در بهار از باد نوبهار _حدیث است_ تن مپوش باید درید جامه پرهیز در بهار اما خدا نیاورد آن روز را که ... آه گیرد دلی بهانه پاییز در بهار بی دید و بازدید تو تبریک عید چیست؟ چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار