این چه حس عجیبیه

چرا تمومی نداره

تاکی ذهنم درگیر اینده باشه؟

چرا اینقد براش بی تابم

نمیفهمم خودمونمیفهمم اونو

خدایا!!!!!!!!!!!!!

صدامو میشنوی

دلم آشوبه

شور میزنه

بی قراره

کاش همش خواب باشه!

نه دروغ گفتم نمیخوام حتی خواب باشه

چرا اینقد دوسش دارم

چرا؟

یعنی میتونم کسیو به اندازه ی اون دوست داشته باشم؟

میتونم؟خداااااااااااااااااااااااااااااااااایا

خدااااایااااااااا

خدایااااااااااااااا

کمکم کن

تنهام نذارررررررر

من تنهام

من ناتوانم

من عقلمو از دست دادم

کمیترررسم

میترسمممممممممممممم

/ 0 نظر / 2 بازدید