بی لیاقت ......

لیاقت میخواهد

بودن درشعرهای دختری که

باتمام عشقش نبودنت را اشک میریزد

تعجب نکن...

دربی لیاقتی تو شکی نیست

اینجا

دلیل بودنت میان بغض هایم خریت خودم است

نه

لیاقت تو

/ 0 نظر / 5 بازدید