...............

من اینجام کنار اینهمه زیبایی و تو تنهایی


دلم برای تنهایی تو می سوزد و خود آشفته ام از این خوشگذرانی


بامن باش ، بامن بیا و بمان که من بدون تو


به روزگار ، تلخ ، سرد ، اندوه وار


فقط نگاه می کنم . . .

/ 4 نظر / 7 بازدید
عسل

نامتو خوندم خوبه من اشک چکوندم خوبه من ی لحظه بردم خودمو جای تو نشوندم خوبه من نوشته بودی بعد این غصه خوری عادتته عشق به دادت برسه ی قلب عاشق بسته ی قلب عاشق بسته نوشته بودی زندگی چنگی به دل نمیزنه تو اسمونه زندگی پرنده پر نمیزنه نوشته بودی تنهایی رفیق ماه و سالته نوشته بودی روزو شب غم از تو دل نمیکنه چرا گله داری از همه چرا توی شهر عاشقا فاصله داری از همه چرا درو بستی رو خودت چرا که شکستی رو خودت چرا که شکستی رو خودت در خونه عشقو بزن همدل عاشقانه شو تو قلب پاکی لونه کن همسایه خدا بشو نمیمونه اینجور روزگار باز دوباره بهار میاد دوباره این چرخو فلک با منو تو کنار میاد

عسل

یاد دوستان کردیم شاید از ما یاد کنند

عسل

o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o♂ o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o♥♂o♥♂o o♥♂o♥♂o آپــــــــــــــــــــــــم o♥♂o♥♂o o♥♂o آپــــــــــــــــــــــ